שושקה מכון יופי

שנת איכלוס

2011

שטח בניה

20 מ"ר