דופלקס בשוהם

שנת איכלוס

2010

שטח בניה

150 מ"ר 

צילום

דמיטרי ספקטור